ลูกชิ้นปลาทอด แสนอร่อย

ใครๆก็รู้จัก ลูกชิ้นปลาทอด แต่การที่จะกินลูกชิ้นปลาทอดให้อร่อยนั้น ต้องเดินสายตระเวนหา พ่อค้าแม่ค้าที่ จำหน่ายลูกชิ้นปลาทอด  ซึ่งไม่ง่ายเลย ที่จะได้กินลูกชิ้นปลาทอด ได้เอร็ดอร่อย ดังนั้น บริษัท โปร-ฟรายด์ จำกัด  ได้ทำการจำหน่าย ลูกชิ้นปลาทอดที่แสนจะอร่อย โดยที่เราให้นิยามว่า “นึ่งรสยอด ทอดรสเด็ด” ทั้งนี้ลูกค้าสามารถนำไปขายเป็นแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาทอด ได้ในราคาเริ่มต้นที่ 2,900 บาท บริษัท โปร-ฟรายด์ จำกัด บริการจัดส่งทั่วประเทศ ในราคาที่ย่อมเยาว์ ติดต่อบริษัท โปร-ฟรายด์ จำกัด ได้ที่เบอร์ 085-105-5888

โพสท์ใน ลูกชิ้นปลา, ลูกชิ้นปลาทอด, ลูกชิ้นปลาแฟรนไชส์, เกี่ยวกับแฟรนไชส์, แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา, ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

แฟรนไชส์ คือ อะไร?

วันนี้เป็นวันเริ่มรู้จักกันกับผู้อ่านในสายธุรกิจขายตรงกันล่ะครับ เหตุอันเนื่องจากที่ผมนั่งคุยกับ บก. คุณสุทิน ที่ต่างคนต่างมีความเห็นตรงกันว่าน่าจะสร้างมุมของบทความ ที่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบธุรกิจที่จะว่าใหม่ก็ไม่เชิง แต่เป็นสนใจของหลายฝ่าย คือ ระบบงานแบบแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นปลา ที่อาจจะสามารถสร้าง หรือปรับให้เข้ากับระบบงานของธุรกิจขายตรงของพวกเราได้มากน้อย

ผมคงจะเริ่มจากพื้นฐานด้านระบบงานแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา และค่อยวิเคราะห์ลงไปเชิงลึกมากขึ้น

เริ่มกันที่ “ความหมายของแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา

ธุรกิจแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา คือ วิธีการหนึ่งในการขยายตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายของธุรกิจ โดยผ่านผู้ประกอบการอิสระที่เรียกว่า แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาซี ส่วนทางบริษัทให้สิทธิเครื่องหมายการค้า ซึ่งถ้ายังไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิถือว่าไม่ถูกต้อง ต้องไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพราะถ้าไม่มีเครื่องหมายการค้าจะไม่สามารถขายแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาได้ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญหรือ Know How อาจจะเป็นวิธีการในการทำธุรกิจที่จะถ่ายทอด ให้แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาซีในรูปแบบของการทำงานทั้งหมด เช่น ระบบการผลิต ระบบการขาย ระบบการบริหารการตลาด เพื่อที่จะให้รูปแบบวิธีดำเนินธุรกิจในทุกๆสาขาให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน

การจัดธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาจะต้องมีการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ กับผู้ที่ต้องการมาลงทุน ซึ่งเป็นธรรมดาเมื่อเป็นธุรกิจก็ต้องมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินๆ ทองๆ มาเกี่ยวข้อง ในระบบแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะเช่นคำว่า

ค่าธรรมเนียมเริ่มต้น Initial Franchise Fee บางที่เรียกว่า ค่าสิทธิ์แรกเข้า หรือ Entrance Fee เป็นค่าใช้จ่ายเริ่มต้นของระบบแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาที่แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาซี จะต้องจ่ายให้แก่ แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาซอร์

เป็นค่าสิทธิในการประกอบธุรกิจหรือใช้ตราสินค้าหรือบริการ หรือเครื่องหมายการค้าหนึ่ง ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด โดยแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาซอร์ ส่วนใหญ่จะเสนอบริการต่างๆ เพื่อเป็นการตอบแทนกับรายจ่ายนี้เป็น การอำนวยความสะดวกต่อการทำธุรกิจรวมถึงการอบรมบริการต่างๆ ที่ทางแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาซอร์จัดให้แก่แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาซี

สิ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายระบบแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาอีกอย่างก็คือ เงินรายงวด/ค่าธรรมเนียมการจัดการ หรือเรียกว่า ค่ารอยัลตี้(Royalty Fee) ซึ่งเป็นค่าสิทธิต่อเนื่องบนรายได้ที่แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาซีได้ จากการดำเนินธุรกิจที่ได้รับสิทธิ เสมือนหนึ่งเป็นภาษีทางธุรกิจ หรือค่าสมาชิกสโมสรที่ทุกคนที่เป็นสมาชิกต้องช่วยเหลือ สนับสนุนเพื่อนำไปพัฒนานั่นเอง เงินรายงวดหรือค่าธรรมเนียมการจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างดำเนินกิจการนี้โดยปกติแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาซี จะจ่ายให้แก่ แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาซอร์ เป็นรายเดือน โดยคิดคำนวณจากสัดส่วนของยอดขายสุทธิในแต่ละเดือน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้อาจจะถูกกำหนดให้คงที่หรือผันแปรก็ได้หรืออาจจะเป็นทั้ง 2 แบบรวมกัน แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาซอร์ อาจแลกเปลี่ยนด้วนการให้บริการต่างๆ เช่น จัดรายการโฆษณาและสนับสนุนการขาย ให้ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
ทั้งค่า Royalty และค่าการตลาดในธุรกิจแต่ละประเภท มักจะมีความแตกต่างกันไป การตั้งระดับที่เหมาะสมของค่า Royalty นี้จะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของการบริการและการสนับสนุน รวมถึงการพัฒนาต่างๆ ซึ่งค่า Royalty จะต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายเหล่านี้ และเพิ่มเติมด้วยผลกำไรของแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาซอร์ ยิ่งการบริการต่างๆ มีมากอัตราค่า Royalty จะยิ่งสูงขึ้น

ในธุรกิจอาหารและร้านค้าปลีกต่างๆ อัตราเปอร์เซ็นต์ของค่า Royalty บนยอดขายมักจะมีค่าประมาณ 4-6 % ขณะที่ธุรกิจประเภทการบริการมักอยู่ที่ 8-10 %
ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นสิ่งที่แตกต่างกับการทำธุรกิจทั่วไป เป็นค่าใช้จ่ายที่จะช่วยลดความเสี่ยง ของการล้มเหลวในธุรกิจและช่วยให้เถ้าแก่ใหม่เรียนลัดได้เร็วขึ้นกว่าปกติ เหมือนกับการจ่ายค่าติวเข้มทางธุรกิจและจ้างพี่เลี้ยงช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในระบบธุรกิจแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาอีก เช่น การลงทุนตกแต่งร้าน เพื่อให้มีรูปลักษณ์เหมือนกับของแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาซอร์ ซึ่งต้นทุนนี้จะเกิดขึ้นในระยะแรกของการตกลงใจที่จะทำแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา ดังนั้นแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาซี จำเป็นจะต้องมีเงินทุนที่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายล่วงหน้าส่วนนี้ พร้อมทั้งต้องแบ่งสรรเงินทุนส่วนหนึ่งให้เพียงพอกับการดำเนินงานธุรกิจตามปกติ เช่น ค่าใช้จ่ายทั่วไป เงินเดือนพนักงาน การสั่งซื้อสินค้าและบริการ เป็นต้น
ระบบแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาเริ่มที่เมืองไทยเมื่อใด

ถ้าจะมองธุรกิจแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาในประเทศไทยที่มีการริเริ่มมากกว่า 20 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 ต้องยอมรับว่าระบบแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาของคนไทยมีการเติบโตช้า ธุรกิจแรกๆ ที่พยายามผลักดันการขยายงานโดยใช้รูปแบบแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา เป็นธุรกิจด้านอาหารและร้านค้าแบบมินิมาร์ท แต่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องความเข้าใจที่ถูกต้องของทั้งแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาซอร์ที่เป็น เจ้าของสิทธิและแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาซีที่เข้ามาซื้อสิทธิ ที่มักจะพบว่าแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาซีทำตัวเป็นผู้ลงทุน ที่เน้นทำธุรกิจแบบซื้อเพื่อการลงทุน ไม่มีการมองถึงการสร้างธุรกิจของตนเอง บางครั้งยังใช้การบริหารแบบเก่าที่เน้นความเป็นระบบครอบครัว ทำให้อัตราความล้มเหลวธุรกิจแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาของไทยในภาพรวมเพิ่มขึ้น
บางครั้งการลงทุนของแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาซีที่ประสบปัญหาเกิดจากการจัดการของตนเองบ้าง หรือก็เกิดจากระบบงานของบริษัทแม่ที่เน้นการขยายธุรกิจที่มุ่งผลทางการตลาด นอกจากนั้นบางที่แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาซอร์หลายคนขายแฟรนไขส์โดยไม่ได้มองหาคนที่ทำจริงๆ เป็นการขายและเข้าใจผิดคิดว่าธุรกิจตรงนั้น สามารถวางรูปแบบของธุรกิจที่จัดจ้างหรือหาคนทำได้ หรือบางครั้งหาแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาซีที่ทำเองได้ แต่กลับยังล้มเหลวได้ก็เพราะบางทีเจ้าของที่ซื้อระบบแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาไปมาทำงานเอง ก็จริงแต่ตั้งเงินเดือนตัวเองสูงเกินกว่าที่ธุรกิจจะรับได้ ทำให้บริษัทมีภาระเกินความจำเป็น

แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาที่ถูกต้องเป็นอย่างไร?

ความเข้าใจในระบบแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาที่ผิดอีกอย่างคือ การสร้างแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาที่มองเพียงแค่เม็ดเงินที่เข้ามาหมุนเวียน ไม่ได้มองถึงฐานของระบบธุรกิจจริงๆ ขาดระบบการควบคุมการจัดการที่ดี ขาดแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาซีที่มีความเข้าใจการดำเนินการในรูปแบบสาขา ซึ่งสาเหตุหลักก็มาจากการที่ไม่เข้าใจระบบแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาในแนวที่ถูกต้อง ไม่ได้วิเคราะห์ความต้องการทางการตลาด ความเป็นไปได้ของการสรรหาทำเลของร้านสาขา หรือการศึกษาผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาซอร์เร่งกระจายขายแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา โดยมองผลของการรับสิทธิค่าธรรมเนียม เป็นเหตุให้แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลายากที่จะประสบผลสำเร็จและล้มเหลวต่อเนื่อง

สิ่งที่ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนอีกอย่างคือ การสร้างแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาที่มุ่งเน้นการขายระบบงานแบบ ลดแลก แจกแถม บางครั้งเป็นระบบแบบ ไม่ต้องมีค่าแรกเข้า ไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ ซื้อแล้วได้เลย ผู้ที่เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา คิดว่า จะคิดค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในค่าวัตถุดิบแล้ว ลักษณะอีกอย่าง คิดว่าระบบแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาเป็นการให้ใช้ ป้ายที่มีสัญลักษณ์ของตัวเองเท่านั้น ไม่คิดจะบริหารสาขา หรือ ทำในลักษณะเป็น ตัวแทนจำหน่ายเสียมากกว่า ต้องบอกกันไว้ก่อนว่า การทำในลักษณะนั้นก็เหมือนกับสร้างธุรกิจ มาในอีกแบบที่ไม่ใช่ระบบแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา ไม่มีการวางแผนในการดูแลมาตรฐานอื่นๆ หรือ การบริหารแบบอิสระมากกว่าจะเป็น ระบบสาขาในรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา

การที่สร้างระบบงานแบบแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลานั้น สภาพการบริหารงานจะเป็นเสมือนหนึ่งเป็นการสร้างสาขาของบริษัทเอง ดังนั้นการบริหารจัดการจะต้องเหมือนเป็นร้านค้าของบริษัทด้วย เพียงแต่การลงทุนเป็นของแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาซี เท่านั้น ดังนั้นการทำรูปแบบแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาที่ต้องการดูแลที่ดีจึงต้องมีค่าใช้จ่าย และทีมงานที่เพียงพอรวมถึงผลกำไรของบริษัทแม่ในการดูแลธุรกิจทั้งหมด ถ้าจะต้องมีการทำงานดังกล่าว โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆก็มีความเป็นไปได้น้อยมาก

ดังนั้นธุรกิจแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาจะต้องประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ประการคือ
มีผู้ซื้อและผู้ขายแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ฝ่าย ก็คือแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาซอร์ และแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาซี ซึ่งมีการตกลงร่วมในการทำธุรกิจร่วมกันทั้งมีสัญญาและไม่มีสัญญา แต่ในอนาคตรูปแบบข้อตกลงจะปรับรูปสู่ระบบการสร้างสัญญาทั้งหมด เพื่อให้ทั้งระบบแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาในตลาดจะต้องถูกระบบ เพราะไม่เช่นนั้นแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาซอร์ที่ไม่ดีจะทำลายระบบด้วย
เครื่องหมายการค้า หรือบริการ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีรูปแบบ ระบบธุรกิจ และใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ระบบการจัดการธุรกิจอาจจะเป็นเครื่องมือ หรือสูตรที่คิดค้นขึ้นมาเอง ในการผลิตสินค้า หรือบริการ โดยมีมาตรฐานที่อยู่ในตราสินค้า Brand เดียวกัน
มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างน้อย 2 อย่าง คือ ค่าแรกเข้าในการใช้เครื่องหมายการค้า (Franchise Fee) และค่าตอบแทนผลดำเนินการ (Royalty Fee)

การทำระบบธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาสามารถสร้างระบบการจัดจำหน่ายได้ยืนยาว ในรูปแบบธุรกิจจะสร้างองค์กรการบริหารงานซับซ้อนมากขึ้น ธุรกิจที่ดำเนินการเห็นชัดเจน

ข้อเสียก็คือ การสร้างธุรกิจอย่างนี้ต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่เพียงเห็นเป็นแฟชั่น หรือ อยากทำมั่ง เท่านั้น เนื่องจากเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายการเข้ามาในระบบแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาถ้า ขาดความตั้งใจที่ดีแล้วจะมีโอกาสเจ็บตัวได้ง่าย และ เป็นบาดแผลร้าวลึก ยังไงก็ต้องขู่กันไว้ก่อนละครับ.

ที่มา: อ.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์

โพสท์ใน ลูกชิ้นปลา, ลูกชิ้นปลาทอด, ลูกชิ้นปลาแฟรนไชส์, เกี่ยวกับแฟรนไชส์, แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา | ติดป้ายกำกับ , , , , | แสดงความเห็น

แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย

แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย” เป็นอาหารยอดนิยมของคนไทยและคนต่างชาติ พริกแกงเขียวหวานมีการใช้พริกสดสีเขียวจึงทำให้น้ำแกงมีสีเขียวอ่อนๆ แกงชนิดนี้ก็เลยถูกเรียกชื่อว่าแกงเขียวหวาน ในการปรุงแกงเขียวหวานสามารถใช้เนื้อสัตว์ได้นานาชนิด เช่น ไก่ กุ้ง เนื้อ หรือลูกชิ้นปลากราย ซึ่งหากใช้เนื้อสัตว์ชนิดใดชื่อของแกงเขียวหวานก็จะมีชื่อเนื้อสัตว์ชนิดนั้นต่อท้าย เช่น หากมีการใช้ลูกชิ้นปลากราย ก็จะถูกเรียกชื่อว่าแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย
คุณค่าอาหารทางโภชนาการ

        แกงที่เราคุ้นเคยกันดีชนิดหนึ่ง ก็คือแกงเขียวหวาน  ในที่นี้เราจะพูดกันก็คือ แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย เพราะเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ในทางโภชนาการ ปลาเป็นแหล่งที่ดีของโปรตีน มีไขมันไม่สูง เพราะฉะนั้นจึงแนะนำเป็นแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย

แกงเขียวหวานจะประกอบไปด้วยพริกแกง องค์ประกอบหลักของพริกแกงเขียหวานส่วนใหญ่ไม่แตกต่างจากพริกแกงแดงหรือพริกแกงเผ็ด ความแตกต่างของแกงเขียวหวานกับแกงเผ็ดก็คือ พริกแกงเขียวหวานมีการใช้พริกสดเป็นส่วนประกอบ จึงทำให้เครื่องแกงเขียวหวานหรือพริกแกงเขียวหวานมีคุณประโยชน์มากกว่าพริกแกงแดง โดยการศึกษาวิจัยของอาจารย์สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า พริกแกงเขียวหวานมีคุณสมบัติในการลดการอักเสบ การอักเสบเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคอะไรที่มีการอักเสบเป็นจุดเริ่มต้น  เพราะฉะนั้นในด้านคุณประโยชน์ของ พริกแกงไทย ไม่ว่าจะเป็นแกงเผ็ดหรือแกงเขียวหวาน ล้วนแต่ให้ประโยชน์ทั้งสิ้น แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเรานำมาทำเป็นอาหารก็จะมีการใส่ส่วนประกอบอย่างอื่นเพิ่มเข้าไปเช่น แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย ก็จะมีการใส่มะเขือ ใบโหระพา ซึ่งนับเป็นผัก เป็นสมุนไพรที่ล้วนแต่ให้คุณประโยชน์ต่อสุขภาพ เพราะฉะนั้น ไม่ว่าเราจะนำพริกแกงไปทำอาหารชนิดใดก็ตาม แล้วมีการเพิ่มเติมผักสมุนไพรบางอย่างเข้าไป แน่นอนประโยชน์ต่อสุขภาพในด้านการป้องกันโรค ด้านการต้านอนุมูลอิสระ ด้านการต้านการอักเสบหรือลดการอักเสบที่จะเกิดขึ้นภายในร่างกายของเรา อาหารต่างๆ ที่เรารับประทานเข้าไปก็สามารถช่วยได้ ถึงแม้ว่า แกงเขียวหวานจะมีส่วนของกะทิ แต่ว่าเรายังมีส่วนประกอบบางอย่างที่อยู่ในแกงเขียวหวาน เช่น มะเขือเปราะ หรือมะเขือพวง มะเขือทั้ง 2 ชนิดดังกล่าวล้วนมีประโยชน์คือ มีใยอาหาร เพราะฉะนั้นถ้าเรารับประทานแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายพร้อมกับมะเขือไม่ว่าจะเป็นมะเขือเปราะหรือมะเขือพวง ก็น่าจะช่วยลดปัญหาของการรับประทานกะทิมากเกินไปส่วนหนึ่ง แกงเขียวหวานจึงเป็นแกงชนิดหนึ่งที่น่าสนใจ สมควรที่จะอนุรักษ์ไว้บริโภคกันต่อไป

ข้อมูลคุณค่าโภชนาการโดย…ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล
ส่วนผสม
วิธีทำพริกแกง
- เนื้อปลากรายขูด
4
ถ้วยตวง
- รากผักชีซอยละเอียด
1 ½
ช้อนโต๊ะ
- กระเทียมซอยละเอียด
1 ½
ช้อนโต๊ะ
พริกไทยเม็ด
24
เม็ด
- เกลือป่น
½
ช้อนชา
- น้ำ
3
ช้อนโต๊ะ
- มะพร้าวขูด
1,000
กรัม
- หัวกะทิ
1 ¾
ถ้วยตวง
หางกะทิ
5 ½
ถ้วยตวง
มะพร้าวที่เหลือจากหัวกะทิ
- น้ำ
6
ถ้วยตวง
ส่วนผสม:พริกแกง
- พริกขี้หนูสีเขียว
20
เม็ด
- พริกสดสีเขียว (พริกชี้ฟ้า)
7
เม็ด
- กระเทียมซอย
3
ช้อนโต๊ะ
- หอมแดงซอย
3
ช้อนโต๊ะ
- ตะไคร้หั่นฝอย
2
ช้อนโต๊ะ
- ข่าหั่นละเอียด
1 ¾
ช้อนชา
- กระชายปอกเปลือกหั่น
2
ช้อนโต๊ะ
- ผิวมะกรูดหั่นละเอียด
2
ช้อนชา
- ลูกผักชี
1
ช้อนโต๊ะ
- ยี่หร่า
½
ช้อนชา
- เกลือป่น
¾
ช้อนโต๊ะ
- กะปิ
1
ช้อนโต๊ะ
- พริกไทยเม็ด
30
เม็ด
- รากผักชีซอยละเอียด
1 ½
ช้อนโต๊ะ
- พริกเหลือง
2
เม็ด
ผัก
- มะเขือเปราะ (ผ่า 8 ส่วน)
8
ลูก
- มะเขือพวง
1
ถ้วยตวง
- พริกชี้ฟ้าแดงหั่นเฉียง
1/3
ถ้วยตวง
- กระชายซอยเป็นเส้นยาว ๆ
1 ½
ถ้วยตวง
- ใบมะกรูดฉีก (ใบอ่อน)
10
ใบ
- โหระพาเด็ดเป็นใบ ๆ
1 ½
ถ้วยตวง
- น้ำตาลปี๊บ
1
ช้อนโต๊ะ
- น้ำปลา
3
ช้อนโต๊ะ
1.
ลูกผักชีคั่วให้หอม ยี่หร่าคั่วให้หอม ป่นละเอียด แยกพักไว้
2.
โขลกพริกไทยให้ละเอียด ใส่รากผักชี ข่า ผิวมะกรูด ตะไคร้โขลกละเอียด ใส่พริกขี้หนูพริกชี้ฟ้า  พริกเหลือง เกลือป่น โขลกรวมกันให้ละเอียด ตามด้วยกระชาย หอม กระเทียม กะปิ โขลกรวมกันทั้งหมดจนละเอียด ใส่ลูกผักชี ยี่หร่าที่เตรียมไว้ผสมลงไปในน้ำพริกแกงทั้งหมด โขลกให้เข้ากัน
วิธีทำลูกชิ้นปลากราย
1.
เนื้อปลากราย (ควรเป็นปลาที่สดเนื้อปลาสีชมพู ลูกชิ้นจึงจะเหนียว) ขูดเลือกก้างออกให้หมดแช่ในอ่างน้ำแข็งเพื่อให้สด
2.
โขลกพริกไทย รากผักชี กระเทียมให้ละเอียด ผสมกับเนื้อปลานวดให้เข้ากัน
3.
ละลายเกลือกับน้ำ ค่อย ๆ นวดปลาในอ่างให้เหนียวผสมกับน้ำเกลือทีละน้อยจนหมด ขณะที่นวดปลาให้เป็นเนื้อเดียวกัน ต้องแช่ปลาในอ่างที่มีน้ำแข็งอยู่ด้วยอีกชั้นเพื่อทำให้ปลาสดและมีความเหนียวสลับกับการนวดปลาไปเรื่อย ๆ จนกว่าเนื้อปลาจะเหนียวและสีของเนื้อปลาจะเป็นเงาใสแสดงว่าได้ที่แล้ว ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
4.
ใช้ช้อนตักเนื้อปลาให้เป็นลูกกลมแบนแตะน้ำเปล่าเล็กน้อย เพื่อไม่ให้ติดมือ ต้มในน้ำเดือด (ถ้าต้องการให้เนื้อปลาเป็นสีขาว ควรใส่น้ำส้มสายชูลงไปเล็กน้อย) เมื่อลูกชิ้นปลาลอยขึ้นแสดงว่าสุกแล้ว ตักขึ้นใส่น้ำเย็น
วิธีทำแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย
1.
คั้นมะพร้าวเป็น 2 ส่วน หัวกะทิและหางกะทิ หัวกะทิคั้นไม่ใส่น้ำ หางกะทิใช้มะพร้าวที่เหลือจากหัวกะทิ ใส่น้ำครั้งละ 2 ถ้วยตวง คั้นหางกะทิ 3 ครั้ง คั้นทีละน้อยเพื่อให้ได้หางกะทิที่มันและเข้มข้น นำหัวกะทิไปเคี่ยวให้แตกมัน หางกะทิตั้งไฟให้เดือด เพื่อคงความสด และไม่เหม็นหืน ขณะที่รอเตรียมเครื่องปรุงอื่นอยู่ เพื่อพร้อมที่จะแกงได้   ทันที
2.
นำหัวกะทิที่เคี่ยวแตกมันแล้วใส่กะทะ ประมาณ 2 ทัพพี
3.
นำพริกแกงที่โขลกไว้มาผัดกับหัวกะทิที่เคี่ยวแตกมันแล้ว ใช้ไฟอ่อน ผัดจนหอมเติมหัวกะทิไปเรื่อย ๆ จนหมดคนให้ทั่วอย่าให้ไหม้จนมันลอยขึ้นมา (หรือที่เรียกว่า แตกมัน) ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
4.
นำลูกชิ้นที่ต้มแล้วมาผัดกับน้ำพริกแกง ใส่กระชายซอยผัดให้ทั่ว
5.
เทใส่ในหม้อหางกะทิที่เดือดแล้ว ตั้งให้เดือดอีกครั้ง
6.
ใส่มะเขือพวง พอใกล้สุกจึงใส่มะเขือเปราะ ใบมะกรูด พริกชี้ฟ้า
7.
ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บ น้ำปลา ให้เดือดอีกครั้งปิดไฟ ใส่ใบโหระพา แล้วจึงยกลง
เคล็ดลับความอร่อย
1.
มะเขือพวงจะสุกช้ากว่ามะเขือเปราะจึงต้องใส่มะเขือพวงก่อนมะเขือเปราะ
 จาก….โครงการเผยแพร่และอนุรักษ์อาหารไทยผ่านเว็บไซต์สถาบันโภชนาการ
โพสท์ใน ลูกชิ้นปลา, ลูกชิ้นปลาทอด | แสดงความเห็น

การซื้อแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาทอด

ธุรกิจแฟรนไชส์​​ที่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการพิสูจน์แล้วว่ามีชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักกันดีและมีกำไร ธุรกิจแฟรนไชส์​​จะพยายามกลยุทธ์และความต้องการของตลาดที่มีตัวเลือกที่จะขยายโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคที่ปรึกษาทางธุรกิจแฟรนไชส์​​อาจจะสามารถให้ความช่วยเหลือในการเป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องการให้ franchisable ธุรกิจปัจจุบัน
การซื้อแฟรนไชส์ไม่ได้สำหรับทุกคน คู่มือนี้จะช่วยให้คุณประเมินว่าการซื้อแฟรนไชส์ที่เหมาะกับคุณ มันจะช่วยให้คุณเข้าใจภาระหน้าที่ของคุณในฐานะเจ้าของแฟรนไชส์ หลายคนฝันของการเป็นเจ้าของและดำเนินธุรกิจของตนเอง แต่มักจะให้ลงโดยความเป็นจริงของการทำเช่นนั้น โดยการซื้อแฟรนไชส์, คุณมักจะสามารถขายสินค้าและบริการที่มีการรับรู้ชื่อทันทีและสามารถได้รับการฝึกอบรมและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ แต่ต้องระมัดระวัง เช่นเดียวกับการลงทุนใด ๆ ที่จะซื้อแฟรนไชส์ไม่ได้รับประกันความสำเร็จ แฟรนไชส์โดยทั่วไปจะช่วยให้คุณนักลงทุนหรือ “แฟรนไชส์​​” ในการดำเนินธุรกิจ โดยจ่ายค่าแฟรนไชส์ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหลายพันปอนด์, คุณจะได้รับรูปแบบหรือระบบที่พัฒนาขึ้นโดย บริษัท (“แฟรนไชส์​​”), สิทธิในการใช้ชื่อแฟรนไชส์​​สำหรับเวลาที่ จำกัด และความช่วยเหลือ ขณะที่การซื้อแฟรนไชส์อาจลดความเสี่ยงการลงทุนของคุณโดยช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงกับ บริษัท ที่จัดตั้งขึ้นก็สามารถค่าใช้จ่าย นอกจากนี้คุณยังอาจจะต้องยกเลิกการควบคุมอย่างมีนัยสำคัญกว่าธุรกิจของคุณในขณะที่การในสัญญาแฟรนไชส์​​ด้วย ด้านล่างนี้เป็นบางส่วนของประเด็นหลักที่คุณต้องพิจารณาก่อนที่จะซื้อแฟรนไชส์ – ค่าแฟรนไชส์​​: ค่าแฟรนไชส์​​ครั้งแรกของคุณซึ่งอาจจะไม่สามารถขอคืนอาจเสียค่าใช้จ่ายหลายพันถึงหลาย£ 100,000 – การชำระเงินค่าภาคหลวง: คุณอาจจะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ขึ้นอยู่กับอัตราร้อยละของรายได้รวมของคุณสัปดาห์หรือรายเดือน คุณมักจะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์แม้ว่าร้านของคุณยังไม่ได้รับรายได้อย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลานั้น นอกจากนี้ค่าลิขสิทธิ์มักจะได้รับเงินเพื่อสิทธิในการใช้ชื่อแฟรนไชส์​​ของ – ค่าใช้จ่ายการโฆษณา: คุณอาจจะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนการโฆษณา บางส่วนของค่าโฆษณาอาจจะไปสำหรับการโฆษณาระดับชาติหรือเพื่อดึงดูดเจ้าของแฟรนไชส์​​ใหม่ แต่ไม่จำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายร้านของคุณโดยเฉพาะ – การควบคุม: เพื่อให้แน่ใจสม่ำเสมอแฟรนไชส์​​โดยทั่วไปจะควบคุมวิธีการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ ตัวควบคุมเหล่านี้อย่างมีนัยสำคัญอาจ จำกัด ไม่ให้ความสามารถในการใช้วิจารณญาณของตัวเอง – ยกเลิกและการต่ออายุ: คุณจะสูญเสียสิทธิในการแฟรนไชส์​​ของคุณหากคุณละเมิดสัญญาแฟรนไชส์ นอกจากนี้สัญญาแฟรนไชส์เป็นเวลา จำกัด ไม่มีการรับประกันว่าคุณจะสามารถที่จะต่ออายุมันไม่มี แฟรนไชส์สามารถจบข้อตกลงแฟรนไชส์​​ของคุณตัวอย่างเช่นถ้าคุณล้มเหลวที่จะจ่ายค่าลิขสิทธิ์หรือปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและข้อ จำกัด การขาย หากแฟรนไชส์​​ของคุณจะสิ้นสุดลงคุณอาจสูญเสียการลงทุนของคุณ ข้อตกลงแฟรนไชส์​​มักจะทำงานเป็นเวลา 15 ถึง 20 ปี หลังจากนั้นแฟรนไชส์อาจปฏิเสธที่จะต่ออายุสัญญาของคุณ ก่อนการตัดสินใจลงทุนในระบบแฟรนไชส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพิจารณาอย่างรอบคอบเท่าใดเงินที่คุณต้องลงทุนบทความ abilitiesFeature ของคุณและเป้าหมายของคุณ

โพสท์ใน ลูกชิ้นปลา, ลูกชิ้นปลาทอด, ลูกชิ้นปลาแฟรนไชส์ | แสดงความเห็น

คุณอยากที่จะซื้อแฟรนไชส์​​ลูกชิ้นปลาทอดหรือไม่

ถัดไปที่จะเป็นเจ้าของบ้านของคุณเองเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองที่จะได้มีสิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ปรารถนาที่จะ ทั้งสองได้รับการสนับสนุนโดยความรู้สึกของเสรีภาพที่ไม่ได้ถูกควบคุมโดยคนอื่น ๆ ที่เป็นหัวใจของการเป็นตัวตนของตัวเองมากของเรา

อยู่ในการควบคุมของเวลาของคุณความพยายามของคุณและหวังว่ารายได้ของคุณเป็นแรงผลักดันที่มีประสิทธิภาพมาก มีบางอย่างที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระที่สนใจส่วนใหญ่ของเราถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะเศร้าจะยังคงเป็นความฝัน

ให้สำรวจความคิดของการเป็นอาชีพอิสระ สิ่งที่ไม่ได้หมายถึงจริงและสิ่งที่ถ้ามีเป็นลักษณะของตนเองหรือไม่ นี้จะเป็นครั้งแรกที่กระโดดบนบันไดผู้ประกอบการและส่วนใหญ่ก็กระโดดเพียง ในความเป็นจริงผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่เคยดูเหมือนจะได้รับที่ผ่านมาระดับของการเจริญเติบโตในธุรกิจของพวกเขานี้

ความจริงก็คือคุณไม่สามารถเรียกมันว่าธุรกิจ; คุณได้จริงๆที่จะเรียกว่างาน สิ่งที่เพิ่มเติมงานนี้เป็นส่วนใหญ่อาจเป็นหนึ่งในงานที่เลวร้ายที่สุดในโลก คุณอาจจะเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนเจ้านาย dufus ซึ่งกันและกัน … คุณ

คนส่วนใหญ่ที่เริ่มต้นธุรกิจของตัวเองของพวกเขาไม่ได้ดูเหมือนจะรู้ว่าสิ่งที่พวกเขากำลังได้รับตัวเองลงใน ในความเป็นจริงส่วนใหญ่มองไปที่มันเป็นสิ่งที่มีเสน่ห์ที่น่าตื่นเต้นและด้วยเช่นความรู้สึกของเสรีภาพที่พวกเขากำลังหลอกให้เชื่อความมั่งคั่งเพียงไม่กี่วันสัปดาห์หรือเดือนไป

มันเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่ใหญ่ที่สุดที่คุณเคยจะใช้เวลาและมันอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุ้มค่ามากที่สุดที่คุณเคยทำ แต่ความสัมพันธ์ของคนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอิสระที่มีเงินจะต้องมีการตรวจสอบ

ในขณะที่คุณอาจจะหรืออาจไม่ทราบว่าวิธีการที่คุณเกี่ยวข้องกับเงินที่จะกำหนดอนาคตทางการเงินของคุณ และให้คุณได้มีเพียงคนเดียวที่ยิงสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี้ ขอให้แน่ใจว่าคุณให้มันยิงที่ดีที่สุดที่คุณสามารถ

บุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระมีความสัมพันธ์ที่คล้ายกันมากกับเงินกับที่ของพนักงาน และเราทุกคนรู้ว่าเป็นพนักงานคุณได้รับเงิน ได้รับเป็นคำที่ใช้งาน คุณจะได้รับด้วยการทำ ด้วยตนเองการเปลี่ยนแปลงคำ แต่การมีส่วนร่วมที่ใช้งานมักจะไม่ได้ ประกอบอาชีพอิสระส่วนใหญ่ยังคงมีเวลาสำหรับการซื้อขายเงิน แต่ตอนนี้พวกเขาสร้างรายได้แทนรายได้

และทุกคนที่เป็นลูกจ้างทำงานเพื่อเงิน มันไม่สำคัญว่าถ้าคุณกำลังการว่าจ้างจากคนอื่นหรือประกอบอาชีพอิสระ ดังนั้นถ้าคุณจะซื้อแฟรนไชส์เพราะคุณต้องการที่จะประกอบอาชีพอิสระที่คุณอาจต้องการที่จะพิจารณา หลังจากที่ทั้งหมดที่คุณต้องการจริงๆที่จะเป็นได้ทั้งนายจ้างและลูกจ้างหรือไม่

จุดจริงในการซื้อแฟรนไชส์เป็นเพื่อที่คุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจผลิตรายได้ที่เหลือเรื่อย ๆ สำหรับคุณ นั่นหมายถึงการปล่อยให้คนอื่นทำผลงานในขณะที่ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ทำให้เงินเพียงพอที่จะจ่ายให้พนักงานและยังคงมีกำไรเหลือพอที่จะดำเนินธุรกิจและเพื่อให้คุณมีชีวิตที่สะดวกสบาย

คุณอาจจะมีการจัดการธุรกิจในช่วงเริ่มต้น แต่คุณยังอาจต้องการที่จะจ้างผู้จัดการธุรกิจลงที่ถนน ณ จุดที่คุณได้ถ่ายตัวเองอย่างสมบูรณ์ออกจากธุรกิจผลิตและรายได้ให้กับคุณในขณะที่คุณนอนหลับ และที่เป็นความฝันของคนส่วนใหญ่ มันไม่ได้เป็นของตนเองเป็นจำนวนมากคิดว่า นั่นคือความแตกต่างมากในความคิดทัศนคติเกี่ยวกับเงิน คุณสามารถมองเห็นมันได้หรือไม่ หากคุณ can’tFree Web Content คุณไม่ควรจะซื้อแฟรนไชส์ คุณจะได้รับงานและไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการประชุมเงินเดือน

โพสท์ใน ลูกชิ้นปลาทอด | แสดงความเห็น

โปรโมชั่นแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา

 • จุดเด่นชุดนี้ : เหมาะสำหรับผู้มีอุปกรณ์การทอด นึ่งอยู่แล้ว
 • สิ่งที่ได้รับ  : ป้ายอู้ฟู่พร้อมกรอบ 1 ป้าย + ผ้ากันเปื้อน 1 ผืน พร้อมสิทธิ์ในการสั่งซื้อวัตถุดิบในราคาแฟรนไชส์
 • รับเพิ่มฟรี  : ของแถมมูลค่าเมื่อนำไปขาย 3,500 บ. (ลูกชิ้นอู้ฟู่ 20 กิโล น้ำจิ้มอู้ฟู่ 6 กิโล ถุงอู้ฟู่ 1 กิโล ถุงน้ำจิ้ม 1 ห่อ ไม้ 1 ห่อ) ทำให้มีกำไรทันทีจากการซื้อแฟรนไชส์ 600 บ. (3,500 – 2,900 บ.)
 • จุดเด่นชุดนี้ : เคาร์เตอร์สแตนเลสถอดประกอบพับเก็บใส่รถเก๋งได้ สามารถขายลูกชิ้นได้ทั้งแบบ 2 แบบ นึ่งรสยอด ทอดรสเด็ด
 • สิ่งที่ได้รับ : เคาร์เตอร์ถอดประกอบพับเก็บใส่รถเก๋งได้ ป้ายอู้ฟู่ บน-ล่าง อุปกรณ์การทอด และนึ่งลูกชิ้น รวมทั้งอุปกรณ์การขายทั้งหมด (ยกเว้นถังแก๊ส) เปิดร้านได้ทันที
 • รับเพิ่มฟรี  : ของแถมมูลค่าเมื่อนำไปขาย 3,500 บ. (ลูกชิ้นอู้ฟู่ 20 กิโล น้ำจิ้มอู้ฟู่ 6 กิโล ถุงอู้ฟู่ 1 กิโล ถุงน้ำจิ้ม 1 ห่อ ไม้ 1 ห่อ) นำไปลดต้นทุนการซื้อแฟรนไชส์ได้ ทำให้แฟรนไชส์ชุดนี้เหลือต้นทุนเพียง 6,400 บาท
 • จุดเด่นชุดนี้ : มีที่เก็บของในตัว สามารถล็อคเก็บอุปกรณ์ในรถเข็นได้ทั้งหมด เคลื่อนย้ายสะดวก วัสดุผลิตรถเข็นทำจากแสตนเลสเป็นส่วนใหญ่สามารถขายลูกชิ้นได้ทั้งแบบ 2 แบบ นึ่งรสยอด ทอดรสเด็ด
 • สิ่งที่ได้รับ : รถเข็น ป้ายอู้ฟู่ บน-ล่าง อุปกรณ์การทอด และนึ่งลูกชิ้น รวมทั้งอุปกรณ์การขายทั้งหมด (ยกเว้นถังแก๊ส)
 • รับเพิ่มฟรี  : ของแถมมูลค่าเมื่อนำไปขาย 3,500 บ. (ลูกชิ้นอู้ฟู่ 20 กิโล น้ำจิ้มอู้ฟู่ 6 กิโล ถุงอู้ฟู่ 1 กิโล ถุงน้ำจิ้ม 1 ห่อ ไม้ 1 ห่อ) นำไปลดต้นทุนการซื้อแฟรนไชส์ได้ ทำให้แฟรนไชส์ชุดนี้เหลือต้นทุนเพียง 11,400 บาท
 • จุดเด่นชุดนี้ : มีที่เก็บของในตัว สามารถล็อคเก็บอุปกรณ์ได้ในเคาร์เตอร์ สามารถขายลูกชิ้นได้ทั้งแบบ 2 แบบ นึ่งรสยอด ทอดรสเด็ด
 • สิ่งที่ได้รับ : เคาร์เตอร์ ป้ายอู้ฟู่ บน-ล่าง พร้อมระบบไฟส่องสว่าง  เตาไฟฟ้า สำหรับทอด และ หม้อนึ่งไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ทอดและนึ่งทั้งหมด ผู้ซื้อไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์ใดๆ เพิ่ม
 • รับเพิ่มฟรี  : ของแถมมูลค่าเมื่อนำไปขาย 3,500 บ. (ลูกชิ้นอู้ฟู่ 20 กิโล น้ำจิ้มอู้ฟู่ 6 กิโล ถุงอู้ฟู่ 1 กิโล ถุงน้ำจิ้ม 1 ห่อ ไม้ 1 ห่อ) นำไปลดต้นทุนการซื้อแฟรนไชส์ได้ ทำให้แฟรนไชส์ชุดนี้เหลือต้นทุนเพียง 15,400 บาท
โพสท์ใน ลูกชิ้นปลาแฟรนไชส์, แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา | ติดป้ายกำกับ , , , , | แสดงความเห็น

ฉันผู้สมัครแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาที่ดี

ถ้าคุณอยู่ ในจุดที่ คุณกำลังอ่าน บทความนี้คุณอาจจะ เป็นคนที่ มีความบันเทิง อยู่แล้ว ความคิด ของการเป็นเจ้าของ แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา​​ สิ่งที่ พื้นหลังและ แรงจูงใจของคุณ มันเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับคุณ ที่จะตรวจสอบ หรือไม่ว่า แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาที่เหมาะกับคุณ

กับความรู้ที่ ธุรกิจใหม่ ส่วนใหญ่ มีแนวโน้ม ที่จะล้มเหลว ภายในไม่กี่ปี แรกที่มันทำให้รู้สึก ที่จะต้องพิจารณา แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา​​เป็น อัตราความสำเร็จอยู่ไกลเกิน ถ้าคุณอยู่ ในจุดที่ คุณกำลังอ่าน บทความนี้คุณอาจจะ เป็นคนที่ มีความบันเทิง อยู่แล้ว ความคิด ของการเป็นเจ้าของ แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา​​ คุณอาจจะ ได้เริ่มต้น และ / หรือ เป็นเจ้าของธุรกิจใน อดีตที่ผ่านมา บางทีอาจจะเป็น คุณเป็น พนักงานขาย ที่ประสบความสำเร็จที่ต้องการ ที่จะทำงาน ด้วยตัวคุณเอง คุณอาจจะมี ประสบการณ์ในอุตสาหกรรม ที่ทำให้คุณ ไม่ซ้ำกัน เหมาะ สำหรับโอกาสที่ แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาที่เฉพาะเจาะจง เด็ก อาจจะเป็น คุณ ได้เติบโต มีความปลอดภัย ทางการเงิน และพร้อมที่จะ อยู่ในฝัน ตลอดชีวิต ของคุณ ในการดำเนินธุรกิจ ของคุณเอง สิ่งที่ พื้นหลังและ แรงจูงใจของคุณ มันเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับคุณ ที่จะตรวจสอบ หรือไม่ว่าแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาที่เหมาะกับคุณ อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา | ติดป้ายกำกับ , , , , | แสดงความเห็น

แฟรนไชส์​​เริ่มต้นอาจเป็นเรื่องยาก

แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา ​​สามารถให้พื้นกลาง ระหว่าง การเริ่มต้นธุรกิจ อิสระ ของคุณเองและ ทำงานเต็มเวลา สำหรับ คนอื่น แม้จะ มีการ จำนวนมากที่มี ข้อได้เปรียบในการ แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา ​​จะใช้เวลามาก ของความมุ่งมั่น ของเงินทุน และเวลา ทุกคนไม่ได้ ถูกตัด ออกมาเป็น แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะคิด เกี่ยวกับความเหมาะสม ของคุณ ก่อนที่จะเริ่ม การค้นหาของคุณ สำหรับธุรกิจ แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาที่เหมาะสม มันเป็นเพียง ที่จุด นี้แล้ว คุณ สามารถมั่นใจได้ว่า การที่ แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา​​ที่เหมาะกับคุณ และการที่คุณ จะใช้ในแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา ​​ที่ถูกต้อง อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ลูกชิ้นปลา, ลูกชิ้นปลาแฟรนไชส์, เกี่ยวกับแฟรนไชส์, แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา | ติดป้ายกำกับ , , , , , | แสดงความเห็น

ดูที่ธุรกิจแฟรนไชส์แนวใหม่

คำว่า ” แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา ​​” หมายถึง รูปแบบธุรกิจที่ได้รับ รอบตั้งแต่ กลางปี ​​1800 เมื่อ ผู้ผลิตจักรเย็บผ้า ซิงเกอร์ ครั้งแรกที่ ฝัน ขึ้นเป็น วิธีการที่จะ ขยาย การจัดจำหน่าย ของผลิตภัณฑ์ของตน

แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาเป็นธุรกิจหรือสถานประกอบการ ที่เป็นเจ้าของและ ดำเนินการโดย ผู้ประกอบการ ที่เป็นอิสระ ทางธุรกิจที่ ได้รับอนุญาตให้ ใช้ประโยชน์จาก การปฏิบัติของ บริษัท ที่มีอยู่ใน ธุรกิจ สินค้าบริการ หรือชื่อ แบรนด์ ในการแลกเปลี่ยน สำหรับการชำระเงิน ของ ค่า ลิขสิทธิ์ ที่ได้รับ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ที่ขาย หรือ การปฏิบัติตาม มีเงื่อนไขที่ จัดตั้งขึ้น อื่น ๆ ตั้งแต่ปี 1930 การเจริญเติบโตของ แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา​​มีเพียง อย่างต่อเนื่องเพื่อ เร่ง โดย leaps และขอบเขตและ ไม่แสดงอาการ ของการหยุด ในเร็ว ๆ นี้ เช่น ธุรกิจ แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา ​​เป็นทางเลือกที่ ได้รับความนิยม มาก ในหมู่ผู้ ที่กำลังมองหา ที่จะเปิด สถานประกอบการ ของตัวเอง อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา | ติดป้ายกำกับ , , , , , | แสดงความเห็น

สิ่งที่ต้องทราบก่อนที่ผมจะตัดสินใจแฟรนไชส์​​ธุรกิจของฉัน

เพียงแค่มีลักษณะ รอบ อุตสาหกรรม แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา​​และคุณจะ ต้องประหลาดใจ ที่จะพบว่า ส่วนใหญ่ของ บริษัท แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา​​ ​​ด้านบน มี จุดเริ่มต้นต่ำต้อย หลายแบรนด์ที่เป็นที่นิยม ทั่วโลก เริ่มเป็น ธุรกิจของครอบครัว ที่มีขนาดเล็ก และผ่าน แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา​​ ​​ได้ กลายเป็น ที่นิยม แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา​​ ​​ธุรกิจของคุณ คุณจะต้องมี ความรู้ เกี่ยวกับวิธีการ แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา​​ ​​ใน ลักษณะที่ถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจว่า ประสบความสำเร็จ ดังนั้น ถ้า คุณฝัน ในการทำ ธุรกิจของคุณ ใหญ่ และประสบความสำเร็จ คุณสามารถพิจารณา แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา ​​ธุรกิจของคุณ

มี เจ้าของธุรกิจจำนวนมาก ที่ได้รับการ สับสน เป็น วิธีการ ” แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา​​ ​​ธุรกิจของฉัน ” เป็น ดี ก่อนที่จะตัดสินใจ ที่จะ แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา​​ ​​ธุรกิจของคุณคุณจะต้อง ไปผ่านมาก ของการเตรียมการ มัน ไม่ได้เป็นเพียง การตัดสินใจ ที่สามารถ ส่อให้เห็น ภายใน วันที่ ให้ เวลาในการวิจัย และวิเคราะห์ ตลาดก่อนที่จะมา ถึงข้อสรุปเป็น วิธีการ แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา​​ ​​ธุรกิจของฉัน บาง ใช้ความช่วยเหลือของบริษัท ที่ปรึกษาด้าน แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา​​ ​​หรือ ผู้เชี่ยวชาญ ที่จะช่วยให้ คุณ ตัดสินใจที่ถูกต้อง

สิ่งแรกที่ คุณต้องเข้าใจ คือว่า ธุรกิจหรือ บริษัท ของคุณ เป็นสิ่งที่ดี พอที่จะ ได้รับการ ขั้นตอนดังกล่าวมีขนาดใหญ่ คุณสามารถ ทราบว่าคุณสามารถ แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา​​ ​​ธุรกิจของคุณ ถ้า มัน มี คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

ธุรกิจ ยืนยาว : ผู้เชี่ยวชาญด้านการ แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา​​ ​​บอกว่ามัน เป็นความคิดที่ ดีที่จะ แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา​​ ​​ธุรกิจของคุณหาก จะได้รับใน การดำเนินการ เป็นเวลาอย่างน้อย สามปีติดต่อกัน และ สร้างผลกำไร นอกจากนี้ ขนาด ของธุรกิจของคุณ ควรจะดีพอ ที่จะดึงดูด นักลงทุนอื่น ๆ แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา​​ ​​จะประสบความสำเร็จ เฉพาะในกรณีที่ บริษัทมี ประวัติที่ พิสูจน์แล้วว่า ประสบความสำเร็จ

ที่ไม่ซ้ำกัน ธุรกิจ แนวคิด : การแข่งขันในอุตสาหกรรม แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา​​ค่อนข้าง สูงดังนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจ เกี่ยวกับวิธีการ แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา​​ ​​ให้แน่ใจว่า แนวคิด ทางธุรกิจของคุณ จะไม่ซ้ำกัน และง่ายต่อการ ทำซ้ำ จัด ระบบธุรกิจ และ แนวคิด ของคุณก่อนที่ ความคิดของ แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา​​ ​​นั้น ความสำเร็จในอุตสาหกรรม แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา ​​ขึ้นอยู่ อย่างมาก กับวิธีที่ดี นักลงทุนมีความ สามารถในการ ทำซ้ำ ของระบบและ แนวคิด ของคุณ

ธุรกิจ กำไร : แนวคิดธุรกิจ ของคุณต้องมี ความสามารถในการ สร้างรายได้ ธุรกิจของคุณ จะต้องมีการบันทึก ที่สอดคล้องกันของ ความสำเร็จทางการเงิน เพื่อให้ นักลงทุน สามารถแสดง ความไว้วางใจ ของพวกเขา ในการทำธุรกิจ แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา​​ ​​ของคุณ ในที่สุดก็ เป็น แรงจูงใจ ของทุกคน ที่จะได้รับ และสร้างรายได้ หากธุรกิจของคุณ มีผลกำไร ก็เป็นเพียง เวลาที่เหมาะสม ที่จะ แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา​​ ​​ธุรกิจของคุณ

รูปแบบ ธุรกิจ ที่เหมาะสม : ส่วนใหญ่ ของนักลงทุน มองไปที่เงินลงทุนเริ่มแรก ขณะที่การค้นหา โอกาสทางธุรกิจ แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา​​ ​​ที่ถูกต้อง หาก การลงทุนเริ่มต้น ที่สูงมาก แล้วคน ที่ จำกัด มาก จะมีความสนใจ ในการซื้อ แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา​​ ​​ของคุณ พร้อมกับ ค่าใช้จ่ายของ แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา​​​​นักลงทุน ยัง สอบถามเกี่ยวกับ ผลตอบแทนการลงทุน หาก รูปแบบ ธุรกิจของคุณสามารถ สัญญาว่า ผลตอบแทนการลงทุน ที่สูง มาก จะมีความสนใจ ใน แนวคิด ธุรกิจของคุณ

ตลาด ปัจจัย : ก่อนที่คุณ แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา​​ ​​ธุรกิจของคุณ ให้ตรวจสอบ ความคิดทางธุรกิจ ของคุณเป็นที่ ต้องการของตลาด ได้อย่างง่ายดาย หลาย บริษัท แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา​​ ​​ธุรกิจของพวกเขา เมื่อนักลงทุน จำนวนมากมีการ ขอให้พวกเขา แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา​​ ​​ธุรกิจของพวกเขา เพื่อให้แน่ใจว่า แนวคิดธุรกิจที่ไม่ซ้ำกัน มาก และนั่นคือ เหตุผลที่ว่าทำไม คู่ค้าทางธุรกิจ ที่มีศักยภาพ พร้อมที่จะลงทุน

สรุป ถ้า ธุรกิจของคุณมี คุณภาพ ที่ ดังกล่าวข้างต้น ที่กล่าวถึงหรือ คุณลักษณะที่ คุณสามารถวางแผน ล่วงหน้าเพื่อ แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา​​ ​​ธุรกิจของคุณ

โพสท์ใน ลูกชิ้นปลา, ลูกชิ้นปลาแฟรนไชส์, เกี่ยวกับแฟรนไชส์, แฟรนไชส์ลูกชิ้นปลา | ติดป้ายกำกับ , , , , | แสดงความเห็น